Обяви

ПАСАТ АНТЕНИ" ООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  ИЗБОР  С ПУБЛИЧНА  ПОКАНА   С ПРЕДМЕТ  " ДОСТАВКА НА ДМА ПО ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 СЪС 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ "


Обособена позиция 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране от инсталация за боядисване на детайли.
Обособена позиция 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена.
Обособена позиция 3. Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане.
Обособена позиция 4. Доставка на изсушител - 2 броя.
Обособена позиция 5. Доставка на винтов компресор.
Обособена позиция 6. Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио.

Срок за подаване на оферти – до 17.00 ч. на 06.07.2016г.

 

Допълнителна информация

  • Валидна до:Сряда, 06 Юли 2016
  • Възложител:"Пасат Антени" ООД

 

Тръжна документация - част 1: /store/userfiles/editor/file/OBIAVA_p.1.rar

Тръжна документация - част 2: /store/userfiles/editor/file/OBIAVA_p.2.rar

 

ИНФОРМАЦИЯ за СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 

  • На 19.08.2016 бе сключен договор за доставка с ТЕХНОПЛАСТПРОЕКТ ООД по обособена позиция 1

"Доставка и въвеждане в експлоотация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране

от инсталация за боядисване на детайли" 


  • На 19.08.2016 бяха сключени договори за доставки с РЕДКО ООД по обособени позиции 2 и 3

Обособена позиция 2 - "Доставка и въвеждане в експлоотация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на стойка за антена"

Обособена позиция 3 - "Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане"


  • На 19.08.2016 бяха сключени договори за доставки с ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР АД по обособени позиции 4 и 5

Обособена позиция 4 - "Доставка на изсушител - 2 бр."

Обособена позиция 5 - "Доставка на винтов компресор"


  • На 19.08.2016 бе сключен договор за доставка с ТИ ВИ ТИ ПАК ЕООД  по обособена позиция 6

"Доставка и въвеждане в експлоотация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио "


 

 

Количка

Количката е празна.

Валута